Wilde bloemen ingezaaid in Demobos

10 mei 2022

In het Demobos van De Groene Ruyt in Aalten is een nieuw veld ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. De ingrediënten voor het mengsel zijn aangeleverd door de Cruydt-Hoeck, een bedrijf waar De Groene Ruyt regelmatig mee samenwerkt.

In deze video kun je zien hoe dit in zijn werk is gegaan:

In het Demobos worden de principes van De Groene Ruyt methode in de praktijk gebracht en getoetst. Aan de hand van de transformatie van een in onbruik geraakt stuk bos laten we zien hoe onze werkwijze uitpakt voor projecten van gemeenten en provincies, de rijksoverheid en particulieren.