De Groene Ruyt

maakt uw landschap beter

 

Een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van:

  • Stedelijk groen
  • Productief groen
  • Natuurlijk groen
ContactBijeenkomst Remisepark

Bouwen aan de natuur

De Groene Ruyt introduceert een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grootschalige publieke en private groenvoorzieningen. Doel is te komen tot een gevarieerd landschap, dat onderhoudsarm is, een hoge natuur- en belevingswaarde heeft en maximaal bijdraagt aan de diverse doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, CO2 en fijnstof.

De Groene Ruyt

Utrechtseweg 24
3544 NA Utrecht

085-0603703

Stedelijk, productief, natuurlijk

De Groene Ruyt richt zich op drie soorten projecten. Onder de noemer Stedelijk groen bouwt De Groene Ruyt aan de groene kwaliteit van onze stedelijke omgeving. Beleving, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit staan hierin centraal. Productief groen staat voor projecten waar natuurontwikkeling en voedselproductie hand in hand gaan. Natuurlijk groen tot slot staat voor projecten die de nadruk hebben liggen op landschapsontwikkeling en biodiversiteit.

Stedelijk groen: Het Remisepark, Lichtenvoorde

Klimaatadaptatief, natuurinclusief, biodivers, circulair: het nieuw aangelegde Remisepark in Lichtenvoorde scoort hoog op het gebied van duurzaamheid. Toch zijn dat voor De Groene Ruyt niet de voornaamste kwaliteiten van stedelijk groen. Ontwerper Dyon Temming: “Het Remisepark maakt dat bewoners zich weer met de natuur in hun omgeving verbonden gaan voelen. Dat is cruciaal. Want dan ben je er ook zuinig op.”

Productief groen: De Wolboom, Aalten

Voedselproductie en natuurontwikkeling kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Dat bewijst De Groene Ruyt in het Project Wolboom. Hier hebben enerzijds de biodiversiteit en natuurkwaliteit een boost gekregen dankzij een uitgekiend beplantings- en inrichtingsplan. Anderzijds zijn er zoveel voedselproducerende bomen, gewassen en struiken geplant dat met slechts 5 hectare grond maar liefst 150 monden te voeden zouden zijn.

Natuurlijk groen: De Klinkenbelt, Nijverdal

Opdrachtgever Landgoed de Klinkenbelt nsw BV vroeg om een ‘vriendelijk bos’. Dat leidde tot de keuze voor beplanting die de nieuwsgierigheid prikkelt. Het bos valt niet in één oogopslag te overzien, maar biedt achter elke bocht een nieuwe verrassing, een ander uitzicht of een bijzondere plek.

De Groene Ruyt werkt samen met:

Ook bouwen aan de natuur?

Neem contact met ons op!