Waterbeheer in het Remisepark

Waterbeheer staat centraal in Remisepark

8 april 2024

Na alle regen van de laatste tijd zijn we blij dat het nu weer even mooi weer is. Wie het thema verdroging in zo’n geval ter sprake brengt, loopt het risico te worden aangekeken alsof hij niet wijs is. En toch is dat precies het moment om het over goed waterbeheer te hebben.

Want hoe beter we erin slagen om het teveel aan water bij heftige regenval te behouden in het gebied waar het valt, des te beter zijn we in staat om periodes van droogte op eigen kracht te doorstaan. Zeker voor de Achterhoek, met zijn ligging op hoge zandgronden is goed waterbeheer cruciaal.

 

Maatregelen

In het Remisepark is waterbeheer een belangrijk thema. De Groene Ruyt heeft diverse maatregelen genomen om regenwater zo goed mogelijk te behouden en verdroging te voorkomen. Waterdoorlatende bestrating, wadi’s en waterbuffers moeten ertoe bijdragen dat het park in droge tijden ook in vol ornaat kan blijven bloeien en groeien.

Ingebruikname van de grondwaterpeilbuis

Vorig jaar plaatste de gemeente Oost-Gelre een grondwaterpeilbuis in het park. Daarmee wil zij inzichtelijk maken dat goed waterbeheer, zoals in het Remisepark, helpt om de grondwaterstand op peil te houden. Wethouder Bart Porskamp en waterschapbestuurder Peter Schrijver namen de installatie destijds in gebruik. Drie enthousiaste buurtkinderen hielpen hen daarbij.

De Educatieve Grondwatermeter is een ontwerp van beeldend kunstenaar Martin Borchert. De meter wordt in licentie geproduceerd door Antea Group.

 

Meer weten over het Remisepark?

Het Remisepark is het eerste grootschalige publieke groenproject dat is ontworpen, beplant en uitgevoerd door De Groene Ruyt. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Oost-Gelre en in nauwe samenwerking met aannemingsbedrijf Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu.

Op onze projectenpagina vind je meer informatie over het Remisepark in Lichtenvoorde en onze andere projecten.

En bekijk vooral ook eens de video die de gemeente Oost-Gerle erover maakte. Daarin geeft onder andere ontwerper Dyon Temming van De Groene Ruyt uitleg over het waterbeheer in het park.