Methode De Groene Ruyt

Bouwen met de natuur

 

De Groene Ruyt introduceert een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grootschalige publieke en private groenvoorzieningen. De Integrale Beplantingsmethode Ruyten heeft hiervoor als inspiratie gediend.

ContactProjecten

Methode
De Groene Ruyt

De Groene Ruyt introduceert een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grootschalige publieke en private groenvoorzieningen. De Integrale Beplantingsmethode Ruyten heeft hiervoor als inspiratie gediend. Doel van de methode is te komen tot een gevarieerd landschap, dat onderhoudsarm is, een hoge natuur- en belevingswaarde heeft en maximaal bijdraagt aan de diverse doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, CO2 en fijnstof. Hoe gaat dat in zijn werk?

De Groene Ruyt

Utrechtseweg 24
3544 NA Utrecht

085-0603703

Onderzoek als basis voor ontwerp

De Groene Ruyt staat voor een zorgvuldige selectie van bomen, struiken, planten, bloemen en kruiden. Soorten die goed aansluiten bij van oudsher aanwezige landschappelijke karakteristieken en waarmee de flora en fauna ter plaatse maximaal worden ondersteund. Ontwerpen worden daarom mede gebaseerd op de uitkomsten van historisch en (natuur)landschappelijk onderzoek.

Strategisch aanplanten

De eenmaal geselecteerde bomen, struiken en planten worden op eindafstand in het landschap geplaatst. Het groen wordt op strategische plaatsen afgewisseld en onderbroken door velden, waar naar wens van de opdrachtgever kruidenlagen of bloemrijk grasland wordt ingezaaid. Het eenmaal geplante materiaal hoeft – in tegenstelling tot de traditionele aanpak – niet te worden uitgedund; feitelijk kan de natuur gewoon haar gang gaan.

Begeleid laten groeien

Na het meerlaags aanplanten van het landschap volgt een periode van begeleide groei. De werkzaamheden beperken zich tot het regelmatig bewateren van de nog jonge aanplant en gefaseerd maaien. Op de aanplant geeft De Groene Ruyt een garantie van tien jaar*. Na drie tot vijf jaar is er – afgezien van periodiek maaiwerk – nauwelijks nog onderhoud nodig. De gebruiker of bezoeker ervaart het groen tegen die tijd alsof het er al jaren staat.

 

*) Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Voornaamste kenmerken

De voornaamste kenmerken van de Groene Ruyt-methode op een rij:

 • Historie van het landschap is vertrekpunt voor het ontwerp en de selectie van het te planten materiaal;
 • Veel aandacht voor bodemkwaliteit en voorbereidend grondwerk;
 • Bomen en struiken worden op eindafstand aangeplant;
 • Verdere verrijking en diversifiëring met bodembedekkers, bloemenvelden en kruidenlagen, eventueel aangevuld met andere voorzieningen (water, nestkasten, voederplaatsen, insectenhotels, etc.);
 • Onderhoudsarme groenvoorziening, bij aanvang vooral gericht op bewatering en strategisch maaien;
 • Tien jaar garantie op aanplant*;
 • Gaandeweg en binnen drie jaar een steeds hogere natuur- en belevingswaarde;
 • Biodivers en natuurinclusief: voorziet in nest-, voeder- en verblijfskwaliteit voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, vlinders, bijen en andere insecten;
 • Voedselbos: ‘eetbare’ elementen dragen bij aan beleving en waardering van de gebruiker;
 • Klimaatadaptief: vergroten waterbergend vermogen, bijdragen aan verkoeling en voorkomen hittestress;
 • Draagt bij aan bestrijding stikstof- en fijnstofproblematiek: compensatie, opvang, verwerking.

Ook bouwen aan de natuur?

Neem contact met ons op!