Buurt bijgepraat over Remisepark Lichtenvoorde

12 mei 2022

De herinrichting moet van het Remisepark weer een plek maken waar mensen uit de buurt elkaar graag willen ontmoeten. Dat wordt bereikt door een combinatie van ingrepen. Her en der in het park zijn ontmoetingsplekken en zitgelegenheden voorzien, te bereiken via fraai aangelegde wandelpaden. Op diverse plekken worden uitdagende speelattributen voor de kinderen geplaatst. Water wordt als zichtelement weer terug in het gebied gebracht wat, in combinatie met het handhaven van de bestaande bomen, het park meteen ook klimaat-adaptief maakt.

Maar misschien wel de grootste blikvanger wordt het groen. Er is gekozen voor een sterke variatie in soorten en grootte van de planten, die voor het merendeel inheems zijn. Maar ook in gradiënten is er verschil: van hoog naar laag, van vochtig naar droog, van schaduw naar licht en van open naar beschut. Door deze combinatie van factoren krijgt de biodiversiteit in het park een krachtige impuls. Tegelijkertijd is er echter ook voor de mens heel wat te halen. Niet alleen als alles in bloei staat, maar ook als er geoogst kan worden: een deel van de aanplant levert namelijk eetbare vruchten op.

De plannen voor het Remisepark zijn vorig jaar in nauw overleg met buurtbewoners opgesteld en konden ook nu weer op een positieve ontvangst rekenen. Aanvang van de werkzaamheden is overigens pas voorzien na de zomerperiode. Daarvoor vinden wel de grondwerkzaamheden plaats, wat maakt dat het park in de zomer deels braak zal komen te liggen. Om die periode voor de bewoners te overbruggen, wordt medio juni een pretmengsel aan wilde bloemen gezaaid. Zo valt ook deze zomer alvast het nodige te genieten.