De Groene Ruyt gaat aan de slag

Datum

Vandaag is De Groene Ruyt officieel aan het werk gegaan. Het bedrijf introduceert een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grootschalige publieke en private groenvoorzieningen. Doel is te komen tot een gevarieerd landschap, dat onderhoudsarm is, een hoge natuur- en belevingswaarde heeft en maximaal bijdraagt aan de diverse doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, CO2 en fijnstof.

De Groene Ruyt, waarvoor de Integrale Beplantingsmethode Ruyten als inspiratie heeft gediend, staat voor een zorgvuldige selectie van bomen, struiken, planten, bloemen en kruiden. Soorten die goed aansluiten bij van oudsher aanwezige landschappelijke karakteristieken en waarmee de flora en fauna ter plaatse maximaal worden ondersteund. Ontwerpen worden daarom mede gebaseerd op de uitkomsten van historisch en (natuur)landschappelijk onderzoek.

De eenmaal geselecteerde bomen, struiken en planten worden op eindafstand in het landschap geplaatst. Het groen wordt op strategische plaatsen afgewisseld en onderbroken door velden, waar naar wens van de opdrachtgever kruidenlagen of bloemrijk grasland wordt ingezaaid. Het eenmaal geplante materiaal hoeft – in tegenstelling tot de traditionele aanpak – niet te worden uitgedund; feitelijk kan de natuur gewoon haar gang gaan.

Na het meerlaags aanplanten van het landschap volgt een periode van begeleide groei. De werkzaamheden beperken zich tot het regelmatig bewateren van de nog jonge aanplant en gefaseerd maaien. Op de aanplant geeft De Groene Ruyt een garantie van tien jaar*. Na drie tot vijf jaar is er – afgezien van periodiek maaiwerk – nauwelijks nog onderhoud nodig. De gebruiker of bezoeker ervaart het groen tegen die tijd alsof het er al jaren staat.

Op deze website vindt u meer informatie over de methode zelf, een selectie van projecten die inmiddels zijn gerealiseerd en nieuws van en over De Groene Ruyt. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Andere
berichten