De Groene Ruyt gaat aan de slag

6 juli 2021

Vandaag is De Groene Ruyt officieel aan het werk gegaan. Het bedrijf introduceert een nieuwe methode voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grootschalige groenvoorzieningen. Doel is te komen tot een gevarieerd landschap, dat onderhoudsarm is en een hoge natuur- en belevingswaarde heeft. Wij willen met onze projecten maximaal bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, CO2 en fijnstof.

De Integrale Beplantingsmethode Ruyten dient voor De Groene Ruyt als inspiratie. Wij staan voor een zorgvuldige selectie van bomen, struiken, planten, bloemen en kruiden. Soorten die goed aansluiten bij van oudsher aanwezige landschappelijke karakteristieken en die de flora en fauna ter plaatse maximaal ondersteunen. Ontwerpen baseert De Groene Ruyt daarom mede op de uitkomsten van historisch en (natuur)landschappelijk onderzoek.

De Groene Ruyt plaatst geselecteerde bomen, struiken en planten op eindafstand in het landschap. Op strategische plaatsen afgewisseld met en onderbroken door velden, die met kruidenlagen of bloemrijk grasland zijn verrijkt. Het eenmaal geplante materiaal hoeft – in tegenstelling tot de traditionele aanpak – niet te worden uitgedund; feitelijk kan de natuur gewoon haar gang gaan.

Na het meerlaags aanplanten van het landschap volgt een periode van begeleide groei. De werkzaamheden beperken zich tot het regelmatig bewateren van de nog jonge aanplant en gefaseerd maaien. Op de aanplant geeft De Groene Ruyt een garantie van tien jaar*. Na drie tot vijf jaar is er – afgezien van periodiek maaiwerk – nauwelijks nog onderhoud nodig. De gebruiker of bezoeker ervaart het groen tegen die tijd alsof het er al jaren staat.

Op deze website vindt u meer informatie over de methode zelf, een selectie van projecten die inmiddels zijn gerealiseerd en nieuws van en over De Groene Ruyt. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.