Politiek focust op natuurontwikkeling

2 maart 2021

Op verzoek van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie heeft het PBL hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 geanalyseerd op effecten voor de leefomgeving. In het rapport zijn de effecten van maatregelen voor de onderwerpen Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen geanalyseerd.

Het CDA wil de veehouderij en het landbouwareaal in de huidige omvang behouden en focust op herstel van bestaande natuur. D66, GroenLinks, de PvdA, de SP en in mindere mate de ChristenUnie zetten in op krimp van de veestapel. Naast herstel van bestaande natuur willen deze partijen ook meer ruimte voor nieuwe natuur en extensieve landbouw.

De Groene Ruyt biedt de nodige aanknopingspunten om te komen tot een versterking van de bestaande natuur en een zo effectief mogelijke ontwikkeling van nieuwe natuur. Het feit dat veel partijen hier aandacht aan besteden wordt dan ook gezien als een steun in de rug voor deze nieuwe methode.